Miami je nejjižněji položené významné město ve státě Floridě. Čtyřsettisícové Miami leží v okrese Miami-Dade County, pouhé dva metry nad úrovní moře. Dalšími významnými městy v okolí jsou Fort Lauderdale (vzdálené 32 km), Naples (170 km) a Key West (250 km).

Celé město včetně předměstí mělo v roce 2007 přes 5,4 milionu obyvatel, což z něj dělalo celkem sedmou nejvíce obydlenou příměstskou oblast ve Spojených státech. Dle Organizace spojených národů bylo Miami v témže roce dokonce čtvrté – hned po New Yorku, Los Angeles a Chicagu. Celá oblast Everglades má včetně rozsáhlých mokřin rozlohu 5 760 km2, takže je přibližně stejně velká, jako Moravskoslezský kraj.

Oblasti města

  • centrum Miami
  • Brickell
  • Midtown
  • Wynwood a Edgewater
  • Coconut Grove
  • South Beach
  • Little Havana (Malá Havana)
  • Overtown

Historie města

První boom zažilo Miami spolu s rozvojem Flaglerovy železnice v oblasti Miami Beach, Homestead a Cutler. Krátce po vybudování železnice byla dokončena i dálnice, která spojovala město se středozemím. Rozkvět města pokračoval skrze první světovou válku až do roku 1926.

V témže roce zasáhl Miami devastující hurikán, který uvedl celé město včetně Miami Beach do recese. Miami pomohl až zásah tehdejšího prezidenta Franklina Delano Roosevelta, který pomohl město znovu vybudovat, což ho málem stálo život. Když přijel do města poděkovat obyvatelům za podporu, kterou mu vyzařovali, atentátník Giuseppe Zangara se ho pokusil zastřelit. Franklin Delano Roosevelt vyvázl bez zranění, ale při útoku tehdy zemřel starosta Chicaga Antonín Čermák, který shodou okolností pocházel z tehdejšího Československa.

Když nacistická ponorka potopila poblíž floridského pobřeží americký tanker, stalo se po zbytek druhé světové války z jižní části Floridy vojenské velitelství. Mnoho vojáků po skončení války již v Miami zůstalo natrvalo.

Obyvatelstvo

V Miami žije největší hispánská komunita mimo Latinskou Ameriku – kořeny tam má údajně až 65 % populace. Nejen proto je španělština ve městě hojně využívaným jazykem, ačkoliv především na úřadech a v obchodních jednáních se stále preferuje angličtina. V rezidenčních čtvrtích a v restauracích se nezřídka setkáte s lidmi, kteří neumějí ani slovo anglicky, v turisticky koncentrovaných místech nebo v centru by se vám však toto stát nemělo. Po španělštině sáhněte jako první ve čtvrtích s obzvláště silnou hispánskou komunitou, jako je třeba Little Havana (Malá Havana) nebo Hialeah.